247

værk 61: 247

Lise Nørholm (DK):

247 er ikke bare et tal, men et begreb. Det er gadenummeret på mit barndomshjem i Frederikshavn. Det var også min fars barndomshjem. I dag er det en parkeringsplads med biler til salg. Hus og adresse eksisterer ikke mere - kun i min hukommelse.

Hjemmet ligger med andre ord let fremkommeligt inde i mit hoved – men ufremkommeligt for andre. Jeg åbner havelågen, går langs med garagen - ind ad bagdøren, forbi oliefyret og Lasse i kurven, mit værelse til venstre, toilettet med mørkeblå fliser til højre - ind i entreen med den ekstremt stejle trappe overfor det meget separate køkken - videre ind i spisestuen med sofaen og fjernsynet - gennem skydedøren til stuen med brændeovn og udgang til haven. Haven var også en køkkenhave med drivhus. Intet prangende.

Når jeg ser de parkerede biler på nr. 247 i dag, fatter jeg ikke matriklens størrelse. Så meget levet liv på så lidt plads. I forsøget på at få størrelsesforholdene til at mødes har jeg skridtet af, hvor det cirka var, min far sad i sofaen med sin fodskammel. Den sorte nappa-skammel har altid været en del af familiens habengut. På fotografiet nærmest personificerer den alt det, jeg husker. Skamlen genbesøger hermed matriklen og insisterer på sin tilstedeværelse under de ændrede forhold. Skamlen was here.


247 is not just a number, but a concept. It is the street number of my childhood home in Frederikshavn. It has also been my father´s childhood home. Today it is a parking lot with cars for sale. House and address no longer exist – only in my memory.

The home is, in other words, easily accessible in my head – inaccessible for others. I open the gate, walk past the garage – enter by the backdoor, past the oil burner and Lasse in his basket, my room on the left, the toilet with the dark blue tiles on the right – into the hall with extremely steep stairs opposite the very separate kitchen – further into the dining room with the sofa and the TV – through the sliding door to the living room with the wood burning stove and a way out to the garden. The garden was also a kitchen garden with a greenhouse. Nothing extravagant.

When I see the parked cars at no. 247 today, I find it hard to grasp the size of the site. So much life lived on so little space. In an attempt to understand the relationship between spaces I paced out approximately where my father sat in the sofa with his footstool. The black fake leather footstool has always been part of the family´s equipment. In the photo it virtually embodies all that I remember.

The footstool hereby re-visits the site and insists on it´s presence in these transformed conditions.

The footstool was here.

Foto: Jeppe Rohde

Lise Nørholm